55 години развитие
ИЗСЛУШВАМЕ НАШИТЕ КЛИЕНТИ, ИЗГРАЖДАМЕ КОМПЕТЕНТНА ОЦЕНКА, И ДЕЙСТВАМЕ УВЕРЕНО
Пълен набор услуги
ПРЕДОСТАВЯМЕ ШИРОКА ГАМА ОТ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ, ХИДРО-ТЕХНИЧЕСКИ, СОНДАЖНИ, ИНЖЕНЕРНИ И ДИЗАЙН РЕШЕНИЯ
Drilling for a living
ИМАМЕ ОПИТ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАЗНООБРАЗНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ