Избрани проекти

Пристанище Бургас - Изток

Оформяне на непропусклива бариера зад кейовата стена; сеизмично подобрение чрез изпълнение на дълбоки основи - преобръщането и хлъзгането са ограничени.

Укрепване на дълбок изкоп

3000m2 колони изградени, чрез дълбочинно почвено смесване /технология SCM/ с диаметър 700mm и дължина 17m, разстояние от център до център - 50cm) ...

Църква “Св. Св. Кирил и методий”

През 2015г. ”Геосервизинженеринг” АД е избрана да укрепи основите на един от най-значимите паметници на културата в България - църквата "Св.Св.Кирил и Методий", град Бургас.

Язовир Пловдивци

“Геосервизинженеринг” АД бе поканен да изпълни инжекционна завеса към стената на язовир Пловдивци. Това беше успешен проект, който изискваше творческо мислене за преодоляване на трудния терен.

АЕЦ “Белене”

"Геосервизинженеринг" АД взе участие в процеса на подобряване на земната основа в подреакторните зони на АЕЦ "Белене".