Политика на поверителност

„Геосервизинженеринг“ АД, ЕИК 115284917 със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. Сава Катрафилов 19, info@gse.bg или тел. +359 331 67443 (наричано по - нататък „Администратор“). Администраторът осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 1. Администраторът събира и обработва лични данни във връзка с използването на уеб страницата според Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR),

 2. Администраторът събира и обработва личните данни, които Потребителите предоставят във връзка с използването на уеб страницата www.gse.bg включително за статистически цели и защита на информационната сигурност;

 3. Администраторът спазва следните принципи при обработката на личните данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 4. Администраторът не събира и не обработва лични данни, които разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 5. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 6. Достъп до интернет страницата www.gse.bg може да се осъществи чрез Google и други търсачки, както и чрез социални мрежи – Facebook, Instagram и др. Интернет страницата може да интегрира услуги, свързани със социални медии (напр. съобщения в социални медии), чрез които потребителите да осъществяват комуникация с интернет страницата. Интернет страницата поддържа профили в социални медии и може да предлага приложения на сайтовете на различни социални медии. Всеки път, когато потребител достъпва интернет страницата чрез социална медия, доставчикът на съответната социална медия може да позволи на Потребителя да споделя информация. Ако Потребителят избере да споделя, ще бъде уведомен от доставчика на социалната медия коя информация ще бъде споделяна с нас. Например, когато се достъпва интернет страницата посредством профил в социална медия, определена информация (както е било разрешено от доставчика на социалната медия) може да бъде споделена.

 7. При използване на интернет страницата www.gse.bg от Потребителите Администраторът получава информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (InternetService Provider); браузърът, който използва потребителя, когато посещава уеб сайта (напр. Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което потребителят е прекарал в уеб сайта и кои страници в сайта са посетени.

 8. Интернет страницата ползва Google Analytics - уеб услуга, предоставена от Google за съставянето на детайлна статистика за посетителите на интернет страници. Статистиката се събира на сървъра на Google и се ползва от Администратора за целите на анализ на трафика и подобряване на ефективността на интернет страницата. Интернет страницата може да използва информация от социални медии, в частност facebook относно потребител, за целите, които си поставя този уеб сайт, както и за рекламирането и промотирането на интернет страницата. Съгласието за предоставянето на тази информация Потребителите дават на съответната социална медия.

 9. Администраторът използва и т.нар. „бисквитки“. Бисквитките са малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Повече информация за видовете бисквитки, които използва Администратора и целите, за които той използва бисквитките може да намерите в Политиката за бисквитки.

 10. Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.

 11. Администраторът не предоставя личните данни на Потребителите на трети лица, с изключение на случаите, когато такова предоставяне е задължително по закон.

 12. Администраторът не извършва трансфер на лични данни към трети страни.

 13. При нарушаване на правата на Потребителите, посочени по – горе или предвидени в приложимото законодателство за защита на личните данни, Потребителите имат право да подадат жалба до Комисията за защита на личните данни със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2, Телефон: 02 915 3 518, Интернет страница: www.cpdp.bg