Видео галерия

ПОРТ БУРГАС
Геотехническо заздравяване на кейова стена - Бургас, България
УКРЕПВАНЕ НА ДЪЛБОК ИЗКОП
Бургас, България - 2021
УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ
Геотехническо укрепване не свлачище в трудни за сондиране геоложки формации, Асеновград, България
ХОРИЗОНТАЛЕН JET GROUTING
Хоризонтално геотехническо заздравяване по система jet grouting при вход и изход на метростанция №9, гр. София.
УКРЕПВАНЕ НА ОСНОВИТЕ НА СГРАДА – JET GROUTING
Храм Св. Св. Кирил и Методий, гр. Бургас
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНЖЕКЦИОННА ЗАВЕСА
Язовирна стена Пловдивци
ВОДНИ КЛАДЕНЦИ
Демонстрация на технология за прокарване