Услуги

Фундиране и почвени технологии

Геосервизинженеринг решава най-разнообразните геотехнически предизвикателства, предоставяйки цялостни услуги и подход

Заздравяване на земната основа
Изливни пилоти
Шпунтови стени и вибро набиване
Инжекционни работи
Почвени анкери

Вертикално сондиране

Ние извършваме отговорни действия спрямо всички ресурси.

Водни кладенци
Водопонизителни системи
Проучвателно сондиране
Геотермални системи
Инженерно-геоложки проучвания
Измерване и мониторинг

Проектиране и инженеринг

Ние предлагаме цялостни геотехнически проектантски услуги, вариращи от планиране на предпроектни проучвания и консултиране до надзор по време на строителство.

Проектиране
Предварителна оценка и оптимизация на проекти
Консултантска дейност