За нас

История

Променяме се и се развиваме вече 55 години.

Създадена през 1997г, компанията е наследник на традициите на  ‘’Геологопроучвателно предприятие - Асеновград’’, основано през 1966г. Въпреки че, наследяваме 55 години опит и традиции, постоянно се стремим да се развиваме и подобряваме във всяко едно отношение.

1966

Основаване

Създаване на Геологопроучвателно предприятие - Асеновград, след обединение на сондажни бригади “Северни Родопи” и “Ерма река”

1975-1983

Първи технологичен скок

Внедряване на технологични иновации - механични и полу-хидравлични сондажни машини/съоръжения.

1991

Смяна на режима

“Геосервизинженеринг” АД става правен наследник на “Геологопроучвателно предприятие - Асеновград”

2005-2010

Втори технологичен скок

Внедряване на напълно хидравлично и радио управляемо сондажно оборудване. Установяване на интернационални партньорства със западно-европейски компании.

2015

Устойчиво развитие

Предоставяне на съвременен пакет от услуги, разнообразно портфолио, увеличаване на партньорства.

Основни ценности и принципи

Нашата експертиза идва със съзнание.

Процес

Ние предоставяме пълния пакет от услуги в индустрията, напълно стандартизирани. Използваме процедури и системи за мониторинг на качеството, които ни дават абсолютна прозрачност на работа.

Развитие

Непрекъснато се стремим да се развиваме. Реинвестираме повече от 80% от годишната фирмена печалба за модернизация на технология

Отговорности

Сондажните дейности не са самоцел. Поради тази причина, ние приемаме лично отговорността да подобряваме и развиваме средата и качеството на живот на обществото.

Хора

Всичко, което правим и постигаме, е благодарение на нашите служители и техните семейства. Добрите условия и професионална среда за нас са от съществено значение.

Нашата мисия

Страстта към геоинженернинга ни дава волята да бъдем най-надеждния, гъвкав и интелигентен партньор, доставящ този вид услуги.