Консултантска дейност

Успяваме да покрием разнообразни професионални направления, като по проектите ни работят професионалисти от строителното и хидротехническото инженерство, съвместно с други такива в областта на разрешаването на сложни геотехнически казуси, свързани със „слаби“ почви и площадки със специфична сеизмична кативност. Геотехническата професионална сфера, която покриваме, е с широк спектър от инженерни услуги, а само някои от тях са следните:

  • Промишлено и гражданско строителство – фундиране на високи сгради, укрепване на сутеренни нива;

  • Инфраструктурно геотехническо строителство – железопътни съоръжения, метрополитени, транспортни съоръжения, електроцентрали;

  • Рекултивиране и култивиране на терени – неизполвани градски терени, усвояване на проблемни, от геотехническа гледна точка, градски територии;

Всички услуги Следваща услуга: Проектиране