Проектиране

Ние, от “Геосервизинженеринг” АД, се гордеем със способността си да предлагаме на клиентите си практични, икономически целесъобразни и иновативени проектни решения. Нашият екип от геотехнически инженери, инженер-геолози и строителни инженери имат богат опит в различни професионални направления, което гарантира надеждност на всички нива.

Всички услуги Следваща услуга: Предварителна оценка и оптимизация на проекти