Предварителна оценка и оптимизация на проекти

Предварителният анализ на съществуващото състояние на строителната площадка може да доведе до оптимизация на икономическите параметри в проектирането и строителството, както и да предотврати преразхода на непредвидени средства и време. “Геосервизинженеринг” АД е в състояние да оценява потенциални геотехнически проблеми, като например:

  • Неблагоприятни условия, свързани със земната основа;

  • Стръмни откоси;

  • Терени, в които има слаби почви или обратни насипи;

  • Строителни площадки, които са склонни към втечняване при сеизмични въздействия.

Всички услуги Следваща услуга: Консултантска дейност