Почвени анкери

“Геосервизинженеринг” АД има богат опит в инсталирането на почвени анкери за най-различни проекти.

Почвеният анкер служат за поемане на хоризонтални сили и прехвърляне на натоварването в земната основа – отвъд потенциалната повърхнина на разрушение. Анкерите могат да се монтират както вертикално, така и в

наклонено положение. Основното предназначение на геотехническите почвени анкери е да предотвратят хоризонтални движения, като същевременно стабилизират подпорни конструкции, включително шпунтови стени, изливни пилоти и стоманени тръбни стени. “Геосервизинженеринг” АД има значителен опит в прокарването на анкерни системи в условия на висок воден напор, като най – честите приложения са подпиране на строителни шахти и изкопи в крайбрежни и крайречни зони.

Всички услуги Следваща услуга: Заздравяване на земната основа