Заздравяване на земната основа

Методите за заздравяване на земната основа са разработени с цел да подобрят естествената почвена среда, чрез модифициране нa физико - механичните й характеристики. Те могат да увеличат носещата способност на почвите, да предовратят прекомерни слягания за нови конструкции или да решат съществуващ геотехнически казус.

  • SCM - Оформяне на единични колони, чрез дълбочинно почвено смесване /single column mixing/

  • SMW - Оформяне на стени, чрез дълбочинно почвено смесване /soil mixing wall/

  • JET GROUTING - Оформяне на тела, чрез струйна циментация под високо налягане

  • STONE COLUMNS - Изграждане на колони от трошен камък

Смесване на циментови разтвори с естесвените почви, чрез използване на различни подходи е иновативен и ефективен метод за изграждане на водоплътни завеси, укрепителни стени, подобряващи геотехнически компоненти към фундаменти конструкции, както и заздравяване на земната основа. Технологиите от това семейство се използват предимно за подобряване на слаби или неуплътнени почви (свързани и несвързани почви). 

Основни предимства на технологията са:
  • Висока производителност - естествената почва се използва, като строителен материал

  • Генериране на малко количество отпадък (особено предимство в замърсени райони)

  • Без вибрации по време на строителните дейности

Всички услуги Следваща услуга: Изливни пилоти