Изливни пилоти

“Геосервизинженеринг” АД предлага изливни пилоти, като подходящо решение за носещи конструкции, така и за укрепване на строителни изкопи, при строителни площадки чувствителни към шум, вибрации и екологични фактори.  Подходящи за всички почвени условия, изливните пилоти се изграждат относително бързо, с минимален риск за прилежащите конструкции. Изливният пилот представлява цилиндрично бетонно тяло, което се изгражда на място в сондаж, на строителната площадка.

Изливните пилоти могат да бъдат изпълнени, посредством няколко технологии:
  • CFA – Непрекъснато полагане на бетон, чрез специален шнек /continous flight auger/

  • FDP – Непрекъснато полагане на бетон, чрез странично уплътняване на почвите /full displacement pile/

  • FOW/CCFA – Секантни пилоти /front of wall/

  • KELLY PILES – Класически изливни пилоти с или без обсадна тръба

Освен за изграждане на фундаментни елементи, изливните пилоти се използват и за формиране на секантни стени от пилоти за укрепителни съоръжения. Методът FOW е безшумен метод на изпълнение без вибрации и може да се използва при най-сложните почвени условия, които иначе биха изисквали оборудване за набиване със свободно падаща тежест. Сондирането се извършва до необходимата дълбочина с помощта на специализирана машина. При нестабилни почвени пластове "Геосервизинженеринг" АД използва бентонитов разтвор, за да подпомогне стабилизирането на сондажа, особено при по-дълбоките пилоти с голям диаметър. Това също така позволява поставянето на тежки армировъчни пакети. В зависимост от конкретните условия за стабилизиране на пилотите могат да се използват извлекаеми или постоянни обсадни тръби.

Всички услуги Следваща услуга: Шпунтови стени и вибро набиване