Инжекционни работи

Скално инжектиране

Скалното инжектиране обикновено се използва за уплътняване на скални масиви, при изграждане на язовири и подземни съоръжения като тунели и пещери или за запълване на големи кухини, като например карстовите. Инжектирането на разтвори в скала става директно от необсаден сондаж с помощта на механични или хидравлични пакери. Целта на скалното инжектиране е запълването на съществуващи пукнатини или кухини в скалата. За фугиране на скали обикновено се използват стабилни циментови разтвори на базата на нормални или ултрафини цименти. В поседните години, така нареченият GIN метод се установява, като много ефективна система за скално инжектиране. Контролът на резултатите от инжектирането се установявя, чрез ядково сондиране и водни тестове (Люжонови проби).

Уплътняващо инжектиране

Уплътняващото инжектиране е много специфично направление в областта на инжектирането. С помощта на уплътняващата циментация е възможно да се компенсира слягането, причинено от прокопаването на тунели. В случай на прокопаване под сгради при плитко разположен надземен слой, слягането и ротациите, причинени от него, могат да бъдат опасни за конструкциите, ако не бъдат компенсирани. По този начин между основите и тунела се създава мрежа от циментови точки. Фугирането на всяка точка може да бъде прецизно контролирано, за да се компенсира слягането с инжектиране на циментови разтвори. Движенията на сградата се контролират непрекъснато чрез мрежа от измервателни точки (електронивели). Специално разработеният софтуер позволява да се свържат обемите на циментовите разтвори със сляганията и надиганията във всяка отделна зона, както и прецизен контрол на сложния процес на циментиране.

Всички услуги Следваща услуга: Почвени анкери