Шпунтови стени и вибро набиване

Възможностите на “Геосервизинженеринг” АД позволяват проектиране, доставка, монтаж и демонтаж на шпунтови панели за временни или постоянни работи.

Шпунтовите стени могат да се използват за различни приложения, а именно: водоплътни хидротехнически съоръжения, укрепителни стени, морски стени, преградни стени, кейове за достъп или други приложения, при които се изисква задържане на земни маси. Допълнителна опора може да се осигури, чрез хидравлични или вградени диафрагмени конструкции, свързващи пръти или анкери. Работейки в тясно сътрудничество с клиенти, строителни предприемачи и главни изпълнители, екипът на “Геосервизинженеринг” АД проектира и изпълнява успешни проекти, основани на надеждни и подходящи методологии. Всеки проект се оценява и анализира, за да се разработи оптималното инженерно решение. Методологиите включват използването на техники като безшумно, безвибрационно набиване, както и конвенционална механизация за монтаж.

Решенията с шпунтови стени се инсталират за широк спектър от отрасли, включително промишлени, търговски и жилищни: постоянни стоманени шпунтови сутерени и укрепителни стени, временни работи и укрепване на железопътна и пътна инфраструктура. Също така, “Геосервизинженеринг” АД има значителен опит в монтажа на шпунтови стени за крайбрежни терени, включително стабилизиране на пристанищни стени, кейови стени, стапели, тръбни пилоти и пристанища. След като бъдат монтирани, шпунтовите стени имат непосредствен и структурнa устойчивост, която позволява незабавно започване на изкопни работи/дейности, без генериране на отпадъци.

Всички услуги Следваща услуга: Инжекционни работи