Укрепване на дълбок изкоп

Проект
Укрепителна стена на жилищна сграда
Локация
Бургас, България
Клиент
Даскон ЕООД, България
Време
10.2019 - 09.2020

Размери на изкопа:

32m на 47m в план и дълбочина 11,5m

Подпорна конструкция:

3000m2 колони изградени, чрез дълбочинно почвено смесване /технология SCM/ с диаметър 700mm и дължина 17m, разстояние от център до център - 50cm); първичните SCM панели не са подсилени, докато вторичните SCM панели са подсилени със стоманени профили H-BEAM; Подпорната конструкция се поддържа хоризонтално от 3 реда самопробивни анкери и RC греда на горното ниво на почвосмесителната стена.

Необуздана якост на натиск на материала от почвена смес:

8.6 MPa

Ниво на водата:

2,90m под нивото на земята

Обезводняване:

Система за гравитачно отводняване и обезводняване, която се състои от 6бр. кладенеца.

Обезводняване:

Размерите на стената за смесване на почвата са проверени чрез ядково сондиране; взети са проби и са тествани в лаборатория със цел определяне на якостта на натиск в несвързано състояние и модула на еластичност на материала за смесване на почвата; извършени са изпитвания за натоварване на анкерите със цел проверка на носещата способност; силите на анкерите се контролират с помощта на електронни датчици за натоварване; топографското заснемане се извършва чрез поставяне на оптични цели, за да се оцени хоризонталното преместване на подпорната конструкция по време на строителството.

Всички проекти Следващ проект