Водопонизителни системи

Когато клиентът трябва да строи в район с високи нива на подпочвените води, е наложително понижаването им, за да се предотврати значително навлизане на води в изкопа и да се осигури стабилност на страничните откоси и основата му.

Широката гама оборудване, с което разполага компанията, включва няколко вида сондажни машини с различни видове методи за сондиране. Те са в състояние да извършват сондажи с филтри с диаметър вариращ от 150 до 400 mm. Във връзка със сондажните дейности се налага и вземане на почвени проби. След сондирането филтърният кладенец се почиства и се извършва помпен тест.

Резултатите от теста се наблюдават, съхраняват и след това се обработват в специално разработен софтуер, който определя ефективността и пропускателната способност на сондажния кладенец. ”Геосервизинженеринг” АД извършва всички видове работи във връзка с понижаването на нивото на подземните води, включително сондажни, мониторингови кладенци, системи за ре инжектиране и well point. Специалистите от проектантския ни отдел извършват изчисления на очакваните водни количества и са в състояние да предоставят пълна услуга по проектиране и монтаж за контрол на проблемите с подпочвените води на даден обект.

Всички услуги Следваща услуга: Проучвателно сондиране