Вертикално сондиране

Ние извършваме отговорни действия спрямо всички ресурси.

Водни кладенци
Водопонизителни системи
Проучвателно сондиране
Геотермални системи
Инженерно-геоложки проучвания
Измерване и мониторинг
Всички услуги Следваща категория: Проектиране и инженеринг