Геотермални системи

Геотермалната енергия е възобновяема система за икономия на енергия при отопление или охлаждане. Използвайки естествената топлина на земята за затопляне на водата за вашата отоплителна/охлаждаща система, можете да спестите между 20% и 70% от РАЗХОДИТЕ, НУЖНИ ПРИ традиционните методи за отопление/охлаждане на вашия дом или бизнес.

Ние можем да изградим геотермални кладенци за:
  • Къщи

  • Жилищни блокове

  • Офис сгради

  • Хотели

  • Фабрики

Геотермалните системи за отопление/охлаждане могат да осигурят целогодишен комфорт по ефективен и достъпен начин, като същевременно елиминират необходимостта и разходите за изгаряне на изкопаеми горива. Съществуват много видове отоплителни системи с наземно захранване, и въпреки че някои от тях са по-подходящи за определени климатични условия от други, сондажът осигурява най-постоянните температури, които се получават от земята, и следователно е и най-ефективен.

Предоставяме сондажни услуги за:
  • Изпитване на топлопроводимостта

  • Затворен геотермален контур

  • Геотермални инсталации с отворен цикъл

  • Геотермални фундаменти

Всички услуги Следваща услуга: Инженерно-геоложки проучвания