Инженерно-геоложки проучвания

Проучването на земната основа е метод за определяне на състоянието на земята, извършвано обикновено преди започване на основните строителни работи. Нашата компания е специализирана във всички видове геотехнически и хидрогеоложки проучвания.

Работата на “Геосервизинженеринг” АД включва:
  • Геотехническо сондиране

  • Статична пенетрация

  • Ядково сондиране

  • Мониторингови кладенци и помпени тестове

Всички услуги Следваща услуга: Измерване и мониторинг