Измерване и мониторинг

“Геосервизинженеринг” АД предоставя системи и услуги за мониторинг на безопасността и стабилността на сгради, изкопи, мостове, железопътни линии, пътища, тунели, язовири, насипи и склонове.

Всички услуги Следваща услуга: Водни кладенци