Водни кладенци

Вода. Може би най-важният елемент на планетата. Най-разпространеният подход за извличане на подземни водни ресурси е изграждането на водни кладенци. Съществуват различни видове водни кладенци, като голяма част от тях са обект на основната дейност на компанията. Те могат да бъдат изпълнени в широк диапазон от диаметри, дълбочини и производителност, като се започне от малък диаметър и дълбочина за нуждите на частни къщи и малки предприятия и се стигне до изграждането на групови системи от сондажни кладенци за водоснабдяване на градове, села, различни видове комплекси и големи предприятия, които се нуждаят от огромни количества пресни води.

Водни кладенци:

Изграждане на кладенци с различна дълбочина и диаметър за промишлени и битови нужди.

Проучване и сондиране за термални минерални води:

Изграждаме сондажи за пресни и термални минерални води с дълбочина и диаметър според изискванията на клиента, като се съобразяваме с техническите параметри на всеки конкретен проект.

Поддръжка на съществуващи водни кладенци:

Gse предлага цялостно оборудване и поддръжка на съоръжения за водовземане на пресни и термални минерални подземни води. Компанията изпълнява много видове нестандартни проекти, за които параметрите се определят от нашите клиенти. В тези случаи винаги стигаме до продуктивно решение, чрез предварително обсъждане.

Всички услуги Следваща услуга: Водопонизителни системи