АЕЦ “Белене”

Проект
Подобряване на земната основа в подреакторните зони
Локация
Белене, България
Клиент
“Атомстройекспорт”, Русия
Услуга
Време
2010-2013

Общ преглед на проекта:

"Геосервизинженеринг" АД взе участие в процеса на подобряване на земната основа в подреакторните зони на АЕЦ "Белене". Комплексна задача, дължаща се на разнообразието на геоложкия профил - високо съдържание на органични вещества и сравнително високи проектни диаметри и якости. В случая беше използвана двуфлуидна технология, за постигането на положителен резултат при пробното изпитване на място

Успешни параметри на работа:

Диаметър на колоните: 2,0-2,5m;
Дължина на колоните: 20m; и UCS (якост на натиск в несвързано състояние) от 5,5MPa.

Методи за контрол:

Геофизични методи (томография, кръстосано сондиране и сеизмичен кадастър), както и ненарушени ядкови проби по цялата дължина на колоните.

Всички проекти Следващ проект