Пристанище Бургас - Изток

Проект
Рехабилитация на кейова стена
Локация
Бургас, България
Клиент
Даскон ЕООД, България
Време
04.2019 - 10.2019

Подсилваща структура

2170m2 непропусклива бариера, чрез изпълнение на секционни подсилени (от стоманен профил H-BEAM) колони за струйно фундиране (диаметър 1200mm и дължина 14m, разстояние от център до център - 90cm) зад съществуващата кейова стена; сеизмично подобрение чрез пробиване на съществуващата гравитационна кейова стена и изпълнение на 117бр. допълнителни тангенциално подсилени (от стоманена тръба) колони за струйно фугиране (с диаметър 1200mm и дължина 6m, разстояние от център до център - 120cm) под основата й. Цялата укрепваща конструкция е обединена със съществуващата кейова стена посредством стоманобетонна греда.

Оформяне на непропусклива бариера зад кейовата стена; сеизмично подобрение чрез изпълнение на дълбоки основи - преобръщането и хлъзгането са ограничени.

Неограничена якост на натиск на почво – циментовото тяло:

16.8 MPa

Изпитване:

Размерите на колоните за реактивно фундиране са проверени чрез пробиване на центъра и периферията им; проби са взети и изпитани в лаборатория със цел определяне на якостта на натиск и модул на еластичност на почво – циментовото тяло.

Всички проекти Следващ проект