Язовир Пловдивци

Проект
язовир Пловдивци - Инжекционна завеса
Локация
Пловдивци, България
Клиент
“Главболгарстрой - Инфраструктурно строителство” АД
Време
05.2015 – 04.2016

Общ преглед на проекта:

“Геосервизинженеринг” АД бе поканен да изпълни инжекционна завеса към стената на язовир Пловдивци. Това беше успешен проект, който изискваше творческо мислене за преодоляване на трудния терен.

Предизвикателства:

В самото начало на предварителната проверка на обекта най- големите предизвикателства пред екипа ни се явиха високите наклонени брегове от двете страни на бъдещата язовирна стена (48°- 54° от хоризонталната линия), върху които трябваше да се извършват сондажните дейности, както и придвижването на сондажната платформа нагоре и надолу по бреговете в необходимия ред.

Извършени действия:

Характерът на терена принуди екипа да вземе решение за изграждане на специална хидравлична платформа, която може да се движи нагоре-надолу по брега, носейки сондажната платформа. През септември 2015г. бе поставено началото на проекта и след успешен тест за функционалност бяха започнати първите сондажни и циментови работи.

Резултати:

“Геосервизинженеринг”АД успя да постигне производителност от 1 сондаж х 32m дълбочина на ден, като на всеки 5m развитие се изважда оборудването в сондажа, последвано от инсталиране на пакер и 20 мин. тест на Лугеон. Посочените решения и действия позволиха успешното завършване/реализиране на проекта преди изискания/ крайния срок, осигурявайки комфорт и сигурност на клиента.

Всички проекти Следващ проект